Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Badania

« wstecz


 

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej
finansowane przez MRiRW

 

 

 1. Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone
  (zadanie 17)
 2. Mapowanie sprzeżeniowe i asocjacyjne owsa zwyczajnego (zadanie 30)
 3. Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową w genomie owsa oraz identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla tych genów (zadanie 31)
 4. Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym (zadanie 82)
 5. Identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla wybranych genów odporności na mączniaka prawdziwego w owsie zwyczajnym oraz piramidyzacja efektywnych genów odporności w genomie owsa (zadanie 91)

 

« wsteczTematyka badawcza:

 

 • Badania genetyczno - hodowlane oraz biotechnologiczne mieszańców roślin. 
 • Badania wartości cech użytkowych mieszańców międzyodmianowych pszenżyta i pszenicy twardej. 
 • Synteza oraz genetyczno-hodowlana charakterystyka form mieszańcowych z plemienia Triticeae
 • Wykorzystanie kultur in vitro i markerów molekularnych DNA do analizy niektórych cech użytkowych pszenicy zwyczajnej i roślin motylkowych. 
 • Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych pszenżyta i pszenicy twardej. 
 • Poszerzenie zmienności genetycznej pszenżyta poprzez krzyżowanie oddalone. 
 • Synteza nowych form owsa przydatnych do hodowli w oparciu o krzyżowania międzygatunkowe.