Kontakt

Kierownik projektu:

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
ul. Głęboka 28, pokój 287
20-612 Lublin, Polska
Tel. +48 81 531 97 35
e-mail:
https://up.lublin.pl/agrobiosnewgen/