Konkurs na Doktoranta-Stypendystę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Nazwa stanowiska: Doktorant-Stypendysta
Wymagania:

 1. Magister biologii, biotechnologii lub pokrewnych (np. bioinżynierii, ochrony środowiska).
 2. Kandydat musi być doktorantem Szkoły Doktorskiej lub obligatoryjnie musi wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i otrzymać status „doktoranta”.
 3. Zaangażowanie i wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych.
 4. Umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Prowadzenia badań naukowych dotyczącychtransmisji genów oporności na antybiotyki z gleby do diety człowieka w obecności nanocząstek,
Wykonywania badań metagenomowych i analiz chemicznych np zawartości metali, antybiotyków)
Opracowywania wyników, studiowania literatury naukowej
Przygotowywania publikacji naukowych.

W sprawie szczegółów dotyczących stanowiska należy kontaktować się drogą mailową z dr hab. Izabelą Jośko, prof. uczelni ()

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 3 lipca 2024, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 5000 PLN (brutto brutto) /m-c przez okres 36 miesięcy, po 36 m-cach stypendium będzie kontynuowane do zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2024 r.

Dodatkowe informacje:

 1. Podanie skierowane do dr hab. Izabeli Jośko, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
  Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.
 2. CV,
 3. Potwierdzenie uzyskania tytułu magistra,
 4. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury.
 6. Kandydaci spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu (zamieszczeni na liście rankingowej) zobligowani są do przystąpienia do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie – w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo zgodnie z harmonogramem oraz regulaminem rekrutacji.
oferta na stronie NCN
Zobacz