Egzamin z praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii