Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Agrobioinżynierii

« wstecz

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
tel. +48 81 445 68 84
e-mail: genetyka.roslin@up.lublin.pl
Identyfikacja genów odporności genów w zbożach za pomocą markerów DNA; opracowanie markerów specyficznych sprzężonych z genami odporności; ocena zróżnicowania genetycznego roślin; synteza mieszańców oddalonych roślin zbożowych.
   
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
tel. 81 524 81 15, fax 48 81 524 81 50
Bioindykacja środowiska glebowego; opracowywanie sposobów ochrony i rekultywacji obszarów zdegradowanych; opracowanie metod alternatywnego wykorzystania odpadowych materiałów organicznych i nieorganicznych w produkcji rolniczej; ocena aktywności enzymatycznej gleb.
   
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Tel./fax 81-445-66-64
chemia.rolna@up.lublin.pl
Ocena zaleceń nawozowych; identyfikacja skażeń metalami ciężkimi gleby i surowców roślinnych; optymalizacja nawożenia roślin uprawnych.
   
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
tel. 81 445 66 69
Opracowywanie optymalnych warunków roślin uprawnych w zróżnicowanych uwarunkowaniach ekologicznych.
   
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
Tel./fax 81 461 05 61, cent. 81 461 00 61 w. 173
e-mail: ekonomia.zarzadzanie@up.lublin.pl
Ocena społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw oraz konkurencyjności w agrobiznesie.
 
   
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
tel. 81-445-67-55
Opracowywanie optymalnych warunków plonowania roślin uprawnych w zróżnicowanych systemach produkcji; badania z zakresu herbologii
   
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
te. 81 445 60 22
e-mail: lakarstwo.sekretariat@up.lublin.pl
Ocena trwałości zbiorowisk trawiastych; badania z zakresu allelopatii; ocena uwarunkowań plonowania użytków zielonych; ochrona zbiorowisk trawiastych.
   
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Tel./fax 81 524 81 06
Ocena wpływu czynników antropogenicznych na aktywność mikrobiologiczną gleb; badania nad wykorzystaniem drobnoustrojów w rolnictwie i ochronie środowiska
   
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Tel./fax 81 445 65 91
e-mail: katedra.ziolo@up.lublin.pl
Ocena jakości surowców roślin uprawnych, leczniczych., specjalnych i energetycznych; badanie zawartości substancji czynnych w roślinach.
 
   
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Tel. 81 445 65 87
Ocena technologii pozyskiwania surowców roślinnych; ocena właściwości fizyko-chemicznych produktów spożywczych pochodzenia roślinnego; badania nad agrotechniką roślin uprawnych
   
Katedra Turystyki i Rekreacji
Tel. 81 445 66 53
e-mail: turystyka@up.lublin.pl
Ocena stanu i perspektyw rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.