[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów

10.11.2017pracownicy

 


Koleżanki i Koledzy

 

Z wielką radością informujemy, że w dniach 23-24.06.2018 roku organizujemy spotkanie z okazji 50-lecia ukończenia studiów na Wydziale Rolniczym i Zootechnicznym. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13.00 obiadem w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uroczysta kolacja z udziałem JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta  Litwińczuka o godzinie 18.00, w czasie której zostaną wręczone  przez JM złote dyplomy ukończenia studiów. Koleżanki, przy dokonywaniu wpłaty na zjazd prosimy o podanie również nazwiska panieńskiego. W niedzielę o godzinie 8.30 istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej w Kościele Akademickim KUL, a o godzinie 9.30 planowane jest śniadanie w Centrum Kongresowym UP w Lublinie.

 

Zakwaterowanie w:

 

 

  • Kontakt w sprawie zakwaterowania z Kierownik DS mgr Wiesławą Rynkowską. Opłata za zakwaterowanie we własnym zakresie – rezerwację zgłosić do nas do dnia10.01.2018 roku.
  • Koszt uczestnictwa ustalono na 150 złotych od osoby.
  • Kwotę należy przesłać na konto:

Bank Pekao

Konto Nr: 16-12402500-1111-0010-6825-3236

z dopiskiem: „Zjazd Absolwentów WSR 2018r.”

Wpłaty należy dokonać do dnia 10 stycznia 2018r.

 

Serdecznie prosimy o powiadomienie innych naszych Koleżanek i Kolegów o Zjeździe, ponieważ możemy nie mieć do nich aktualnych adresów. Prosimy również o pisemne uwagi na temat programu Zjazdu i ewentualne własne propozycje do końca br.

 

Zespół Organizacyjny

 
 

Do zobaczenia na Zjeździe!


« wstecz