[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów

09.10.2014

 

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS SPECJALISTYCZNY


WYCHOWANIE PRZEZ TURYSTYKĘ
I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU

ŻYCIA MŁODYCH LUDZI


SZKOLENIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH, NAUCZYCIELI
ORAZ OSÓB CHCĄCYCH PODJĄĆ PRACĘ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

ZDOBĄDŹ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI!


ZAPEWNIAMY MATERIAŁY SZKOLENIOWE

NIE ZAPEWNIAMY CATERINGU I ZWROTU KOSZTÓW ZA DOJAZDY


Szkolenie obejmuje 64 godz. zajęć z praktykami i pracownikami naukowymi
Więcej informacji: polakwegier.up.lublin.pl,
tel: 81 445 66 53, e-mail. polakwegier.pokl@gmail.com
 

ZAPRASZAMY!!!


Biuro Projektu:

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, pok. 407

 

***


Projekt PWP "Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży
turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


« wstecz