[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów

01.04.2014

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, w ramach projektu systemowego PO KL, prowadzi badania losów absolwentów. Tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do absolwentów szkół wyższych (1500 osób), którzy po roku 2003 ukończyli studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na uczelni z województwa lubelskiego. Krótkie anonimowe badanie on-line służy porównaniu dróg zawodowych respondentów reprezentujących różne grupy kierunków studiów.  Badanie umożliwi sformułowanie szczegółowych rekomendacji dla instytucji edukacyjnych i wspierających zawodową aktywność.


[ Link do ankiety ] 
 


« wstecz