[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów

16.04.2015


 

Zjazd absolwentów on-line
czyli monitoring losów zawodowych absolwentów pop
rzez innowacyjny portal internetowyWiedza o losach absolwentów jest cenna z perspektywy każdej uczelni. To wiarygodny sposób na weryfikację skuteczności prowadzonych działań edukacyjnych i możliwość stworzenia społeczności ambasadorów jej marki. Warto jednak, by  poszukiwanie informacji o kolejnych rocznikach kończących studia, nie miało tylko na celu organizacji corocznych zjazdów absolwentów, ale mogło być wykorzystywane w celu doskonalenia i rozwoju. Usystematyzowane podejście do zbierania  danych o absolwentach stosunkowo łatwo wdrożyć poprzez system monitoringu wykorzystujący internet. 


W wyniku projektu prowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pt.  „PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” (dofinansowanego przez Unię Europejską) powstał dedykowany portal internetowy (www.absolwent.up.wroc.pl) z przeznaczeniem do monitorowania losów zawodowych absolwentów. To, co odróżnia go od innych, podobnych rozwiązań tego typu, to przede wszystkim stworzenie platformy, która jest  miejscem wypracowywania wzajemnej sieci relacji i współpracy. Poszczególne grupy docelowe projektu mogą dzięki niemu osiągnąć realne korzyści z użytkowania, co będzie mieć dodani wpływ na realne wykorzystywanie portalu. 


Poprzez ten portal od absolwentów pozyskiwane są informacje m.in. o wykształceniu (w tym jego uzupełnianiu poprzez samokształcenie), zatrudnieniu oraz zgodności charakteru zatrudnienia z kwalifikacjami zdobytymi podczas studiów. Ocenie zostaje również poddana jakość kształcenia na kierunku ukończonym przez absolwenta, co wydaje się być kluczowym uzupełnieniem uczelnianego systemu weryfikacji efektów kształcenia.  Rozbudowany system ankietowania pozwala na dowolne modyfikowanie.

Tym samym uczelnia otrzymuje dostęp do narzędzia, które pozwala jej na dokładne poznanie losów zawodowych  absolwentów poszczególnych kierunków studiów. Ta informacja jest cenna z punktu widzenia kształtowania oferty edukacyjnej w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadała na wyzwania stawiane przez współczesny rynek pracy.  Platforma pozwala też na podtrzymywanie kontaktu z absolwentami, może działać jako skuteczny kanał komunikacyjny i być wykorzystywana do przekazywania różnych informacji. O tym, jak ważne jest budowanie więzi  absolwentów z ich Alma Mater, możemy łatwo się przekonać patrząc chociażby na wzory płynące z takich uniwersytetów jak Harvard czy Yale.


Jednocześnie poprzez portal absolwenci uzyskują dostęp do bogatej bazy bezpłatnych szkoleń on-line np. z zagadnień związanych z rozwojem osobistym oraz dostęp do ofert pracy zamieszczanych w portalu przez pracodawców i możliwość odpowiadania na nie.  Atrakcyjne może być również korzystanie z dedykowanego forum, jako kanału wymiany doświadczeń zawodowych czy możliwość skorzystania z poradnictwa zawodowego.

Dla pracodawcy portal może być cennym wsparciem dla procesu rekrutacji, pozwalając na bezpłatne stworzenie profilu,  zamieszczanie ofert pracy, staży czy praktyk oraz oferując bazę potencjalnych pracowników spośród absolwentów. To również możliwość wpływania na treści przekazywane w ramach programów studiów – zwracanie uwagi, na to co powinno być przedmiotem ich unowocześniania i zbliżania do rynku pracy.

Co ciekawe, z portalu mogą korzystać również aktualni studenci – z ich perspektywy szczególnie wartościowe są szkolenia e-learningowe i oferty zamieszczane przez pracodawców. Zapoznając się z narzędziem już na etapie studiów, będą przygotowani do pracy z nim po ich ukończeniu.

Warto zauważyć, że portal do monitorowania losów zawodowych absolwentów stworzony w wyniku projektu został skoncentrowany głownie na potrzebach uczelni  o profilu przyrodniczo – rolniczo – technicznym. Właśnie dlatego w projekcie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu współpracuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dzięki tej współpracy koordynator – UP Wrocław – przekazuje swoim partnerom portal bezpłatnie. Każda z uczelni może go wykorzystać według potrzeb. Z ramienia UP w Lublinie jednostką koordynującą współpracę w ramach projektu jest Biuro Karier Studenckich. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 


A. Wasilak

 


« wstecz