[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów

20.11.2016

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
na podstawie paragrafu 21 Statutu Stowarzyszenia
zwołuje
Walne Zebranie Członków
w dniu 2 grudnia 2016 r.
o godzinie 13:00
w sali konferencyjnej – budynek AGRO II, ul. Akademicka 15.


Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia!
 

 


W przypadku braku kworum wymaganego w powyższym terminie, zgodnie z paragrafem 22 Statutu Stowarzyszenia, zostanie ogłoszony II termin. 

 

 

 

 

Projekt porządku obrad Walnego Zebrania  Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

1.    Otwarcie obrad Walnego Zebrania – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
3.    Zatwierdzenie porządku obrad  Walnego Zebrania
4.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu
5.    Przyjęcie sprawozdania finansowego
6.    Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
7.    Przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
8.    Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu ubiegłej kadencji
9.    Wybory:
a.    Komisji Skrutacyjnej
b.    Prezesa Zarządu
c.    Członków Zarządu
d.    Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej
e.    Przewodniczącego i członków Sądu koleżeńskiego
10.    Dyskusja
11.    Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
12.    Wolne wnioski
13.    Zamknięcie zebrania

 

 


 


« wstecz