Szczegółowych informacji na temat Kongresu udziela Sekretariat Konferencji:

Dr Iwona Sembratowicz
70leciewydzialu@up.lublin.pl