Studia II stopnia


 

Komisje Rekrutacyjne

« wstecz

SEKRETARIATY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

 

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia

  
 

1. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

Kierunki studiów: agrobiznes, agroleśnictwo, bioinżynieria, gospodarka przestrzenna,  rolnictwo.

AGRO II sala 15, ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445-68-43

e-mail: rekrutacja.wa@up.lublin.pl

 
       2. WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

Kierunki studiów: behawiorystka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, doradztwo w obszarach wiejskich, hipologia i jeździectwo, zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka, zootechnika.

AGRO II sala 4, ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445- 65 - 01

e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl


3.   WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kierunki studiów: architektura krajobrazu, doradztwo ogrodnicze, ogrodnictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, zielona urbanistyka, zielarstwo i fitoprodukty.

AGRO II sala 3,  ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445 - 60 - 95

e-mail: rekrutacja.ogr@up.lublin.pl

 

 4.   WYDZIAL INŻYNIERII PRODUKCJI

Kierunki studiów: inżynieria środowiska, inżynieria przemysłu spożywczego, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

AGRO II sala 14, ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445 - 61- 04

e-mail: rekrutacja.wip@up.lublin.pl
5.   WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

Kierunki studiów: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka.

AGRO II sala 3, ul. Akademicka 15

Tel. (81) 445 - 68 - 61

e-mail: rekrutacja.nozib@up.lublin.pl

 
6.   WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Kierunek studiów: ochrona środowiska.

AGRO II sala 4, ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 60 - 61

e-mail: rekrutacja.wbs@up.lublin.pl