Studia I stopnia i jednolite magisterskie


 

Wykaz kierunków

« wstecz

 

STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

INFORMACJA O FORMIE STUDIÓW I SPECJALNOŚCIACH

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

 

 

1.

AGROBIZNES - profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

2.

BIOINŻYNIERIA

profil ogólnoakademicki 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

3.

EKONOMIA

profil praktyczny

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata;

specjalność: · handel (s, n) 

4.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

5.

LEŚNICTWO

profil praktyczny

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

możliwość wyboru specjalności po 5 semestrze:

· gospodarka leśna (s, n)

· ochrona zasobów leśnych i środowiska (s, n)

· gospodarka łowiecka (s, n)

6.

ROLNICTWO

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

7.

TURYSTYKA I REKREACJA

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata 

8.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

 

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 

 

1.

ANALITYKA WETERYNARYJNA

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata

2.

WETERYNARIA

studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie trwają 11 semestrów

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

 

 

1.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

profil praktyczny

studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata

 

2.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata 

3.

BEZPIECZEŃSTWO i CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata 

4.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata 

5.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku; kandydatów obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata

 

6.

MLECZARSTWO

profil praktyczny

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

7.

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

8.

PSZCZELARSTWO W AGROEKOSYSTEMACH

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

9.

ZOOTECHNIKA

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

 

1.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

 

2.

ENOLOGIA I CYDROWNICTWO

profil praktyczny

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

3.

OGRODNICTWO

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

 

4.

SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

 

5.

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 

 

1.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

2.

EKOENERGETYKA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

3.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

profil praktyczny

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku;

możliwość wyboru specjalności po semestrze 4:

  • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
  • geodezyjno-kartograficzne bazy danych 

4.

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

  • specjalność: inżynieria przetwórstwa materiałów biologicznych ( s, n)

5.

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

  • inżynieria żywności (s, n)
  • technika motoryzacyjna i energetyka (s, n)
  • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s, n)

6.

TRANSPORT I LOGISTYKA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

  • inżynieria transportu i spedycja (s, n)
  • transport specjalistyczny (s, n)

7.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

  • inżynieria zarządzania produkcją i usługami (s, n)
  • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (s, n) 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

 

 

1.

BIOTECHNOLOGIA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne (inżynierskie) pierwszego stopnia trwają 3,5 roku

2.

DIETETYKA

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3,5 roku

 

3.

GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

4.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

 

 

1.

BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

2.

BIOKOSMETOLOGIA

profil ogólnoakademicki 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata 

3.

BIOLOGIA

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata; wszyscy studenci realizują specjalność biologia stosowana

 

4.

OCHRONA ŚRODOWISKA

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

5.

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku

 

 

s – studia stacjonarne

n – studia niestacjonarne