Studia II stopnia


 

Wykaz kierunków

« wstecz

Rekrutacja na studia trwa od 13 stycznia do 23 lutego 2020 r.

Wykaz kierunków i specjalności – oferta kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020

 
Studia stacjonarne drugiego stopnia
 oraz

studia niestacjonarne drugiego stopnia (architektura krajobrazu; dietetyka)

 
 
Lp.
KIERUNEK STUDIÓW
Specjalności
I.
WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII   
   
 
1.

AGROBIZNES

 
-
2.

BIOINŻYNIERIA

 
-
3.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 
-
4.

ROLNICTWO

 
 
-
II.
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI                                         

                                                                                                                

 
1.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

 
-
2.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 
-
3.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

-
4.

DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

 
-
5.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

 
specjalność w języku angielskim:
Horse Usage
 

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

 
-
6.

MLECZARSTWO

 

       -  

7.

ZOOTECHNIKA

 
  1. zarządzanie produkcją w chowie zwierząt
 
  1. bioinżynieria i marketing pasz
 
III.
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU      
                           
 
 
1.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 semestry

-
 
2.

DORADZTWO OGRODNICZE

 
-
3.

HORTITECHNIKI PRECYZYJNE

 
 
-
4.

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

 
-
5.

OGRODNICTWO

 
-
6.

ZIELONA URBANISTYKA – studia w języku polskim

GREEN URBAN PLANNING – studia w języku angielskim

-
7.

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

 
 
-
IV.
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
                                                                     
 
 
 
1.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

1.     alternatywne źródła energii

2.     gospodarka odpadami

3.     gospodarka wodno-ściekowa

 
2.

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

-
 
3.

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

 
 
  1. technika motoryzacyjna i energetyka
  2. odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
4.

TRANSPORT I LOGISTYKA

 
  1. inżynieria transportu i spedycja
  2. transport specjalistyczny
 
5.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 
  1. inżynieria zarządzania produkcją i usługami
  2. zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
V.

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII                                                                            

 
 
 
1.

BIOTECHNOLOGIA

 
      -
2.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

-
 
3.
 

DIETETYKA – studia niestacjonarne trwają 4 semestry

 
-
 
VI.
WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
 
 
1.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 
         -