wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego

« wstecz

 

Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego

Szymon Chmielewski, Tadeusz J. Chmielewski, Agnieszka Kułak, ISBN 978-83-7259-276-7, ss. 144, cena 38,-

 
Zobacz więcej

Monografia zawiera analizę zjawiska presji wizualnej wywieranej na mieszkańców miast przez współczesne formy zagospodarowania przestrzennego (w szczególności przez nośniki reklamowe) oraz omówienie metod oceny skali tej presji.

W opracowaniu wskazano również sposoby rozwiązania lub łagodzenia problemu oraz podkreślono potrzebę uwzględnienia zagadnień presji wizualnej jako elementu audytu krajobrazowego dużych i średnich miast, stanowiących centra aktywności życiowej większości społeczeństwa, a jednocześnie obszary o największej dynamice przekształceń krajobrazu oraz presji cywilizacyjnej.

Ważnym celem publikacji jest także edukacja krajobrazowa społeczeństwa, dotycząca w szczególności percepcji krajobrazu, oceny walorów fizjonomicznych terenu, znaczenia estetyki krajobrazu oraz instrumentów jego ochrony i kształtowania