srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Projekty badawcze

Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019–2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Tytuł projektu: Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019–2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Kierownik regionalny: dr hab. Jacek Rechulicz, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
Źródło finansowania: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (numer referencyjny ZP/220-32/19/PC)
Cel projektu: odłowy kontrolne ryb oraz weryfikacja sieci stanowisk pomiarowych do badań ichtiofauny w jednolitych częściach wód płynących objętych w latach 2019-2021 monitoringiem GIOŚ, z uwzględnieniem wszystkich jednolitych części wód objętych programem monitoringu diagnostycznego. 
Efekty projektu: otrzymane wyniki pozwolą na poznanie stanu ichtiofauny rzek na potrzeby oceny stanu ekologicznego, zweryfikowanie i uzupełnienie metod badawczych w oparciu o doświadczenia z wcześniejszych badań ichtiofauny oraz o wyniki prac interkalibacyjnych pomiędzy państwami UE. Niniejszy projekt jest częścią dużego krajowego projektu realizowanego przez kilka zespołów wykonawców z całej Polski.
« wstecz