wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69 

 

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2020 / 2021 

dla IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

 

KIERUNEK | Specjalność

 

Inżynieria środowiska  
studia niestacjonarne I stopnia acrobat
   
Inżynieria rolnicza i leśna  
specjalnośc: inzynieria żywności  
studia stacjonarne I stopnia acrobat
studia niestacjonarne I stopnia acrobat
specjalność: odnawialnie źródła energii i ekoenergetyka  
studia stacjonarne I stopnia acrobat
studia stacjonarne II stopnia acrobat
studia niestacjonarne I stopnia acrobat
studia niestacjonarne II stopnia acrobat
specjalność: technika motoryzacyjna i energetyka  
studia stacjonarne I stopnia acrobat
studia stacjonarne II stopnia acrobat
studia niestacjonarne I stopnia acrobat
studia niestacjonarne II stopnia acrobat

fakultety i przedmioty do wyboru

studia stacjonarne i niestacjonarne
acrobat
   
Zarządzanie i inżynieria produkcji  
specjalność: zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego  
studia stacjonarne I stopnia acrobat
studia stacjonarne II stopnia acrobat
studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim acrobat
studia niestacjonarne I stopnia acrobat
studia niestacjonarne II stopnia acrobat
specjalność: inżynieria zarządzania produkcją i usługami  
studia stacjonarne I stopnia acrobat
studia stacjonarne II stopnia acrobat
studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim acrobat
studia niestacjonarne I stopnia acrobat
studia niestacjonarne II stopnia acrobat

 

   
Geodezja i kartografia  
specjalność: geodezyjno - kartograficzne bazy danych  
 studia stacjonarne I stopnia acrobat
 studia niestacjonarne I stopnia acrobat
specjalność: geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami  
 studia stacjonarne I stopnia acrobat
 studia niestacjonarne I stopnia acrobat
 
Transport i logistyka  

specjalność: inżynieria transportu i spedycja

 
studia stacjonarne I stopnia acrobat

 

studia stacjonarne II stopnia acrobat

 

studia niestacjonarne I stopnia acrobat

 

studia niestacjonarne II stopnia acrobat

 

specjalność: transport specjalistyczny  
studia stacjonarne I stopnia acrobat

 

studia stacjonarne II stopnia acrobat

 

studia niestacjonarne I stopnia acrobat

 

studia niestacjonarne II stopnia acrobat

 

   
Inżynieria bezpieczeństwa  
studia stacjonarne I stopnia acrobat
 
Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane  
studia stacjonarne I stopnia acrobat

 

studia stacjonarne II stopnia acrobat

 

studia niestacjonarne I stopnia acrobat

 

studia niestacjonarne II stopnia acrobat

 

bloki specjalne i przedmioty do wyboru
studia stacjonarne i niestacjonarne
acrobat

 

   
Inżynieria przemysłu spożywczego  
studia stacjonarne I stopnia acrobat

 

studia stacjonarne II stopnia acrobat

 

studia niestacjonarne I stopnia acrobat

 

studia niestacjonarne II stopnia acrobat

 

fakultety i przedmioty do wyboru stacjonarne i niestacjonarne acrobat

 

 
Inżynieria chemiczna i procesowa  
studia stacjonarne I stopnia acrobat
studia niestacjonarne I stopnia acrobat
 
Ekoenergetyka  
studia stacjonarne I stopnia acrobat
studia niestacjonarne I stopnia acrobat