banner
banner
banner
Menu

Zadania

no name

« wstecz

Dr inż. Marzena Parzymies – kierownik merytoryczny projektu

Mgr Justyna Strzałkowska – kierownik administracyjny projektu

 

 

Dr hab. Barbara Marcinek – kierownik zadania 1

Dr inż. Alicja Świstowska – pracownik inżynieryjno-techniczny

 

Otrzymywanie roślin potomnych.

Uzyskanie roślin potomnych aldrowandy pęcherzykowatej w kulturach tkankowych, Mikrorozmnażanie aldrowandy obejmuje wszystkie etapy prowadzenia kultur in vitro, od pobrania materiału roślinnego z populacji źródłowych do uzyskania roślin potomnych, gotowych do przenoszenia na stanowiska naturalne.

 

Dr hab. Magdalena Pogorzelec – kierownik zadania 2

Dr Michał Niedźwiecki – pracownik techniczny

 

Monitoring siedliskowy.

Prowadzenie monitoringu siedliskowego w istniejących stanowiskach aldrowandy oraz w stanowiskach nowopowstałych i zasilanych populacji tego gatunku. Badanie i analiza warunków abiotycznych (właściwości fizyczno-chemicznych wody zbiorników) i biocenotycznych (charakterystyka fitocenoz) środowiska.

 

 

Dr inż. Barbara Banach-Albińska – kierownik zadania 3

 

Adaptacja roślin i introdukowanie do siedlisk naturalnych.

Aklimatyzacja roślin przeznaczonych do reintrodukcji. Prowadzenie procesu adaptacji roślin do warunków naturalnych oraz przygotowanie sadzonek i przenoszenie ich na stanowiska naturalne. Ocena kondycji roślin w warunkach ex situ i in situ na podstawie pomiarów biometrycznych.