[ MENU DODATKOWE ]


Członkowie

« wstecz

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

 

Członkowie Zarządu ZNP Pracowników UP:

 
  • Prezes – prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
  • V-ce Prezes – prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn -Płotnicki
  • V-ce Prezes – dr inż. Adam Węgrzyn
  • Skarbnik – dr Anna Kobiałka
  • Sekretarz – dr Małgorzata Janiuk
  • Członek Zarządu – dr inż. Joanna Pawlak
  • Członek Zarządu – Jolanta Wysocka
  • członek Zarządu – Elżbieta Łucjan
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej ZNP Pracowników UP:

 

  • dr Barbara Jarzyna
  •  mgr Magdalena Dobrzańska
  • mgr Ewa Valkov
 

Prezesi Oddziałowi:

 

  • mgr Ewa Valkov – Prezes Oddziałowy Emerytów i Rencistów
  • dr inż. Paweł Krzaczek – Prezes Oddziałowy Wydziału Inżynierii Produkcji
  • dr Anna Kobiałka – Prezes Oddziałowy Wydziału Agrobioinżynierii
  • mgr inż. Barbara Lisiak – Prezes Oddziałowy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  • dr hab. Jerzy Lechowski – Prezes Oddziałowy Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
  • dr Małgorzata Janiuk – Prezes Oddziałowy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  • Barbara Dąbek-Minda – Prezes Oddziałowy Administracji i Obsługi