[ MENU DODATKOWE ]


Historia

« wstecz

 

Historia SPNJO UP

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zostało powołane 1 września 1955 r. jako jednostka międzywydziałowa Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. 

Pierwszą siedzibą SPNJO były dwa pomieszczenia przy ul. J. Osterwy. W tym czasie, w latach 1955–1967, obowiązki kierownicze pełniła mgr Helena Wolska, a kadra lektorska liczyła zaledwie 7 lektorów dla trzech wydziałów studiów stacjonarnych oraz Rolniczego Studium Zaocznego. 

Wraz z rozwojem uczelni zmieniało się również Studium. Zatrudniono więcej pracowników dydaktycznych w celu kształcenia coraz większej liczby studentów. Zadaniem SPNJO było przygotowanie studentów do posługiwania się obcojęzyczną literaturą naukową i zawodową oraz do bezpośredniego porozumiewania się na międzynarodowych zjazdach i praktykach zagranicznych, podczas wyjazdów turystycznych lub zawodowych oraz w życiu prywatnym. Podczas lektoratów przekazywano młodzieży również wartości humanistyczne, co miało ogromne znaczenie na uczelni typu rolniczego. 

Oprócz zajęć programowych organizowano kursy dla studentów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne, a także kursy językowe dla młodych pracowników naukowych wyjeżdżających na zagraniczne staże, kongresy, zjazdy naukowe. Pomagano zarówno studentom, jak i pracownikom w prowadzeniu korespondencji, przygotowywaniu streszczeń i udzielano potrzebnych konsultacji. Lektorzy SPNJO przez wiele lat wyjeżdżali jako opiekunowie grup studenckich odbywających praktyki zawodowe w NRD. 

Dydaktycy pracowali w ramach zespołów językowych, dzięki czemu usprawniano organizację pracy. Duże znaczenie miała praca autorska lektorów w zakresie opracowywania i wydawania podręczników do nauki języków obcych oraz słowników specjalistycznych, zbiorów tekstów obcojęzycznych i wszelkich pomocy naukowych. Wykładowcy Studium podnoszą systematycznie swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach krajowych, warsztatach metodycznych i kursach zagranicznych. XXI wiek i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyły nowe możliwości dynamicznego rozwoju i podniesienia rangi lektoratów języków obcych. W ramach Studium powstał licencjonowany ośrodek egzaminacyjny TELC (The European Language Certificate). Studium wyposażono w aparaturę multimedialną i nowoczesny sprzęt komputerowy. 

Obecnie Studium ma swoje pomieszczenia na drugim piętrze w nowoczesnym budynku Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Głębokiej 28. Studium dysponuje 5 salami multimedialnymi, 2 salami komputerowymi (każda po 16 stanowisk komputerowych), oraz 4 pokojami lektorskimi. Zajęcia odbywają się zarówno w siedzibie Studium, jak i w gmachu Agro II. Studium zatrudnia obecnie 50 osób na etatach dydaktycznych oraz dwie osoby na etatach administracyjnych i jedną osobę na etacie technicznym. 

Prowadzone są lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz łacińskiego. W ciągu jednego roku akademickiego w lektoratach języków obcych uczestniczy ok. 7000 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego. Od 2007 roku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych organizuje w ramach Feliniady DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 

W świetle nowych trendów w nauczaniu języków obcych, w związku z przystąpieniem Polski do UE i otwarciem naszych granic na świat, zadania Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych nabierają nowego znaczenia i stawiają przed nami nowe wyzwania. Od roku akademickiego 2004/2005 realizowane są ujednolicone programy nauczania kończące się jednym egzaminem centralnym dla wszystkich z danego języka na danym poziomie. W opracowaniu tych programów oparto się na wytycznych Common European Framework of Reference, co umożliwiło wpisywanie przy ocenie studenta w indeksie poziomu w skali wyznaczonej przez Radę Europy. 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

KIEROWNICY STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
  1.  mgr Helena Wolska 1955 – 1967
  2.  mgr Wojciech Pankowski 1967 – 1971
  3.  mgr Janusz Sztejman 1971 – 1980
  4.  mgr Andrzej Krzykała 1980 – 1981
  5.  mgr Małgorzata Rucińska 1981 – 2004
  6.  mgr Małgorzata Wojcieszuk 2004 – 2007
  7.  mgr Grażyna Roguska 2007 – 2019
  8. mgr Joanna Rączkiewicz - Gołacka 2019 - 


Źródło: Księga Pamiątkowa 50-lecie Akademii Rolniczej w Lublinie, WAR, Lublin 2005
 
 

 


 

 

NASI PARTNERZY: