banner
Menu

Formy wsparciaInne formy wsparcia

« wstecz

 

  • Stanowisko komputerowe ze specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem znajdujące się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Stanowiska dla osób słabowidzących z ogólnodostępnym powiększalnikiem.
  • Sala szkoleniowa
  • Strefy nauki indywidualnej (biblioteka UP w Lublinie)