banner
Menu

Formy wsparciaLektoraty z języków obcych

« wstecz

 

Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych oferuje lektoraty z języków obcych prowadzone w grupach o różnym zaawansowaniu oraz indywidualny tok nauczania.

 

  • Angielski
  • Rosyjski
  • Niemiecki

 

 

Plakat
 
 

Zapisy:

 

Informację na temat terminów spotkań organizacyjnych dotyczących lektoratów językowych na bieżąco zostaną podane w aktualnościach na stronie internetowej uczelni. W celu uczestnictwa w lektoracie z języka obcego student lub doktorant z niepełnosprawnościami ma obowiązek dostarczyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz wypełniony formularz.