banner
Menu

Formy wsparciaWypożyczania sprzętu

« wstecz

Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych prowadzi wypożyczalnię sprzętu technicznego dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych. Sprzęt wypożyczony zostaje na czas określony w umowie użyczenia. Szczegółowe warunki korzystania z wypożyczalni zostały określone w regulaminie.

 

System korzystania z wypożyczalni:

 

W celu wypożyczenia sprzętu w dniu składania formularza student lub doktorant zobowiązany jest do okazania do wglądu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wypełnionych formularzy.

 
 

 

 

 

 

WNIOSEK