wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Zbiór zadań z matematyki dla studentów uczelni rolniczych

« wstecz

 

Zbiór zadań z matematyki dla studentów uczelni rolniczych
E. Osypiuk, I. Pisarek 
wyd. II; 2007; 
cena 27,-
Zobacz więcej
Adresatami tego podręcznika są słuchacze kierunków i specjalności, takich jak: agrobiznes, technologia żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwo, agronomia, biotechnologia, biologia, technika komputerowa w inżynierii rolniczej, technika rolnicza, technika rolno-spożywcza, inżynieria żywności, technika motoryzacyjna i energetyka