wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Zarys gleboznawstwa - nakład wyczerpany

« wstecz

 

Zarys gleboznawstwa
R. Turski, A. Słowińska-Jurkiewicz, J . Hetman
wyd. IV, 1999
cena 10,-
Podręcznik dla studentów kierunków rolniczych omawiający procesy glebotwórcze, charakte - rystykę komponentów i właściwości gleby, morfologię i systematykę gleb, charakterystykę gleb Polski oraz systematykę glebowo-rolnicz ą , a także żyzność gleb i niektóre problemy jej kształtowania.