wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

« wstecz

 

Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Mariola Andrejko, Ewa Czarniecka-Skubina, Dariusz Andrejko, Franciszek Kluza, Kazimierz Zawiślak, Andrzej Głuszak, Mariusz Pacek

wyd. I, 2012
ss. 131, cena 87,-
Zobacz więcej
W opracowaniu przeanalizowano zasadnicze aspekty zdrowotnego bezpieczeństwa żywności, skupiając się na zagrożeniach, jakie niosą ze sobą jej zanieczyszczenia, wprowadzane substancje dodatkowe oraz surowce genetycznie modyfikowane. Uwzględniono również często występujące obecnie alergie pokarmowe. Całość problematyki powiązano z ogólną charakterystyką nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Omówiono systemy prowadzące do zapewnienia i podniesienia tego bezpieczeństwa oraz zintegrowany system zarządzania jakością. Przedstawiono także najważniejsze regulacje prawne dotyczące tych zagadnień w ustawodawstwie unijnym i krajowym.