wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w ogrodn

« wstecz

 

Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w ogrodnictwie 
Eugenia Czernyszewicz
wyd. I, 2011
cena 35,-
W książce omówiono m.in. uwarunkowania prawne jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ogrodniczych oraz wymagania dotyczące jakości handlowej owoców i warzyw, roślin ozdobnych, materiału siewnego i szkółkarskiego. Scharakteryzowano też metody i systemy zapewnienia jakości produktów ogrodniczych, w tym GAP, GMP, GHP, integrowaną produkcję, produkcję ekologiczną, system HACCP, identyfikowalność, normę ISO 22000, standardy handlowe GlobalGAP, IFS, BRC. Przedstawiono system nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Polsce oraz zagadnieni a normalizacji i certyfikacji wyrobów. Opisano model i wymagania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9000, systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14000 oraz systemu zarządzania bhp według normy ISO 18000.