wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Przewodnik do ćwiczeń z nawożenia roślin ogrodniczych

« wstecz

 

Przewodnik do ćwiczeń z nawożenia roślin ogrodniczych
Z. M. Michałojć, J. Nurzyński
wyd. I, 2006
cena 15,-
Publikacja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych kierunku ogrodnictwo, jak i praktyków w tej dziedzinie. Obejmuje zagadnienia dotyczące: analiz chemicznych gleb sadowniczych i podłoży ogrodniczych, analizy materiału roślinnego jako metody wspomagającej opracowanie zaleceń nawozowych w ogrodnictwie, metod oznaczania potrzeb wapnowania gleb i podłoży, a także nawozów mineralnych stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie.