wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej

« wstecz

 

Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej
K. Kowalczyk
wyd. I, 2006
cena 14,-
Przewodnik przeznaczony jest dla studentów biotechnologii oraz innych kierunków i specjalności studiów z zakresu rolnictwa i biologii, którzy powinni poznać techniki klonowania genów i manipulowania nimi. Dobre zrozumienie zagadnień omawianych w tym opracowaniu oraz umiejętne wykonywanie ćwiczeń praktycznych wymaga podstawowej znajomości zagadnień z biochemii i biologii molekularnej.