wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Przewodnik do ćwiczeń z fizyki

« wstecz

 

Przewodnik do ćwiczeń z fizyki
Stanisław Pietruszewski, Tomasz Kurzyp, Krzysztof Kornarzyński
Wyd. I; 2010
Podręcznik zawiera opis 18 ćwiczeń laboratoryjnych z różnych działów fizyki. Każdy opis poprzedza wprowadzenie teoretyczne na temat zjawiska będącego przedmiotem doświadczenia. We wstępie do ćwiczeń podano ogólne zasady pomiaru i obliczania wielkości fizycznych