wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności

« wstecz

 

Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności 
pod red. B. Baraniak
wyd. II, 2006
cena 25,-
Niniejszy przewodnik przeznaczony jest dla studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Zawiera on opis badań podstawowych składników żywności przy zastosowaniu klasycznych i instrumentalnych metod analizy ilościowej. Opisy ćwiczeń poprzedzone są częścią teoretyczną, obejmującą krótką charakterystykę i znaczenie poszczególnych grup związków chemicznych. książka ta powinna służyć studentom jako pomoc w przygotowaniu się do ćwiczeń laboratoryjnych.