wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Przewodnik do ćwiczeń z chemii organicznej

« wstecz

 

Przewodnik do ćwiczeń z chemii organicznej
pod red. J. Stachowicz
wyd. III, popr. i uzup., 2010
ISBN 978-83-7259-194-4
ss. 204, cena 20,-

Dwa poprzednie wydania skryptu ukazały się pod redakcją nieżyjącego już Ryszarda Gąszczyka. W obecnym wydaniu jest dodany rozdział z zadaniami z różnych działów chemii organicznej. Skrypt zawiera wiadomości niezbędne do wykonywania ćwiczeń przez studentów pierwszego roku wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Przyrodniczego.