wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Podstawy i skutki chemizacji agroekosystemów - nakład wyczerpany

« wstecz

 

Podstawy i skutki chemizacji agroekosystemów
pod red. T. Filipka
wyd. II, 2003
cena 25,-
Autorzy przedstawili szeroki zakres wiedzy o środowisku. Książka obejmuje ekologiczne skutki nawożenia i niezamierzonej chemizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zagadnienia chemii rolnej. Będzie przydatna studentom studiów dziennych i zaocznych, gdyż materiał do każdego ćwiczenia poprzedzono teoretycznym wprowadzenie do problemu.