wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt

« wstecz

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt
Bogdan Szostak
wyd. III, poprawione, 2007, cena 21,-
Podręcznik jest adresowany do studentów wydziałów rolniczych i zawiera najważniejsze informacje z anatomii i fizjologii zwierząt gospodarskich. Szerzej zostały omówione te struktury anatomiczne i procesy fizjologiczne, na które większy wpływ mogą mieć specjaliści i hodowcy zwierząt, czyli układ pokarmowy i trawienie, układ płciowy i rozród, gruczoły mlekowe i laktacja. Dodatkowo wprowadzono takie zagadnienia, jak fizjologia stresu i zachowanie się zwierząt, ponieważ są to procesy powiązane z funkcjonowaniem układu nerwowego i hormonalnego, wynikające z konieczności dostosowania się zwierząt do środowiska