wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Paszoznawstwo

« wstecz

 

Paszoznawstwo
A. Lipiec, R.K. Pisarski
wyd. I, 2010
cena 39,-
Zobacz więcej
Podręcznik został napisany z myślą o studentach kierunku towaroznawstwo Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczegow LublinieMoże być również przydatny studentom specjalności zootechnicznych.
Zawiera informacje o składzie i jakości powszechnie stosowanych w kraju pasz, najistotniejsze wiadomości z zakresu analityki składników pokarmowych, a także omówienie metod oceny pasz oraz obowiązującego w Polsce i w Unii Europejskiej prawa paszowego. Czytelnik znajdzie w nim również dane na temat odżywczych właściwości środków paszowych przeznaczonych dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich.