wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Ochrona środowiska przyrodniczego. Wybrane zagadnienia

« wstecz

 

Ochrona środowiska przyrodniczego. Wybrane zagadnienia 
Elżbieta Jolanta Bielińska, Barbara Futa
wyd. I, 2008
cena 18,-
Podręcznikt prezentuje najważniejsze zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego. Dużo miejsca poświęcono w nim biologicznym podstawom ochrony przyrody, m.in. problemowi zachowania różnorodności biotycznej, a także sposobom oceny stanu środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zawiera również informacje dotyczące projektowania eksperymentu oraz przygotowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. 
Podręcznik jest adresowany do studentów Wydziału Ogrodniczego i Wydziału Agrobioinżynierii.