wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Nawożenie roślin ogrodniczych

« wstecz

 

Nawożenie roślin ogrodniczych
J. Nurzyński
wyd. I, 2003
cena 23,-
W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące pobierania składników pokarmowych z gleby, z podłoży w uprawach pod osłonami, a także przez części nadziemne roślin. Scharakteryzowano metody określania potrzeb nawozowych roślin oraz obecnie stosowane nawozy naturalne, organiczne i mineralne. Podano zasady nawożenia roślin warzywnych, ozdobnych i sadowniczych.