wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Mykologia przemysłowa

« wstecz

 

Mykologia przemysłowa
pod redakcją J. Kalbarczyka; autorzy: J. Kalbarczyk, K. Grzywnowicz, J. Szumigaj-Tarnowska, I. Kot
wyd. I, 2012, ss. 200, cena 55,-
Mykologia przemysłowa
Autorzy monografii poświęconej grzybom, jednej z najliczniej występujących w przyrodzie grup organizmów żywych, akcentują ich wyraźną odrębność, a szczególnie zdolność gromadzenia składników pokarmowych w owocnikach oraz syntezy substancji aktywnych biologicznie. Po raz pierwszy w polskiej literaturze mykologicznej opisano tak kompleksowo biologię grzybów wytwarzających duże jadalne owocniki oraz ich liczne i różnorodne zastosowania w farmacji, medycynie i biotechnologii. Wiadomości te uzupełnia opis wytwarzania biomasy grzybni metodą fermentorową. Nowatorską część opracowania stanowi rozdział opisujący otrzymywanie owocników podziemnych i uprawę sklerocjów. Książka jest przeznaczona głównie dla studentów biotechnologii, ale może także zainteresować zajmujących się ekologią i tych wszystkich, którzy chcą zrozumieć grzyby.