wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Mikozy i mikotoksykozy zwierząt

« wstecz

 

Mikozy i mikotoksykozy zwierząt 
pod red. Z. Glińskiego, K. Kostro, M. Gajęckiego
wyd. I, 2011
ss. 296, cena 65,-
Oprócz zagadnień dotyczących etiologii, diagnostyki i terapii przedstawiono nowe osiągnięcia w zakresie profilaktyki swoistej i nieswoistej w grzybicach bydła, koni, świń, psów i kotów, a także zwierząt futerkowych. Uwzględniono dodatkowo problemy związane z grzybicami drobiu, ryb, pszczół i jedwabników oraz zwierząt laboratoryjnych. Osobną część książki poświęcono mikotoksykozom zwierząt, które stanowią istotne zagrożenie dla zwierząt i zdrowia publicznego. Szczególną uwagę zwrócono na zoonotyczne grzyby oraz na możliwość transmisji grzybic ze zwierząt na człowieka.