wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Maszyny rolnicze - nakład wyczerpany

« wstecz

 

Maszyny rolnicze
K. Dreszer i in. 
wyd. II, 2003
cena 36,-
Podręcznik składa się z 16 rozdziałów omawiających poszczególne grupy maszyn: do uprawy podstawowej, nawożenia, siewu i sadzenia, upraw międzyrzędowych, ochrony, zbioru zielonek i ich zakiszania, zbioru zbóż i obrabiania nasion, zbioru ziemniaków, przygotowywania i zadawania pasz, doju, transportu wewnętrznego, zaopatrzenia w wodę. Autorom udało się w syntetyczny i wyczerpujący sposób omówić budowę, regulację i zasady użytkowania maszyn w poszczególnych grupach.