wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej

« wstecz

 

Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Z. Siarkowski, A. Marczuk
wyd. I, 2002
cena 31,-
Autorzy przedstawiają podstawy projektowania systemów doradztwa, zasady tworzenia baz danych, komputerowy system doradztwa w produkcji roślinnej, optymalizację procesów produkcyjnych w chowie bydła, opracowywanie typoszeregów maszyn rolniczych, problemy transportu rolniczego, operatywne planowanie prac transportowych.