wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Epidemiologia weterynaryjna

« wstecz

 

Epidemiologia weterynaryjna
Z. Gliński, K. Kostro, J. Furmaga 
wyd. I, 2002
cena 32,-
Książka uwzględnia nie tylko aktualny stan wiedzy, ale też wymogi zawarte w ustawie "O zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej" z dnia 24 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami oraz zalecenia zawarte w oficjalnych dokumentach Międzynarodowego Biura ds. Epizoocji (OIE) dotyczących chorób znajdujących się na liście A i B.