wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Ćwiczenia z gleboznawstwa dla studentów wydziałów rolniczych

« wstecz

Ćwiczenia z gleboznawstwa dla studentów wydziałów rolniczych
Praca zbiorowa pod red. R. Turskiego
wyd. V, 2008
cena 15,-
Zobacz więcej
Podręcznik ma pomóc studentowi zrozumieć jedność mineralnego tworzywa gleby i litosfery, jej wpływ na procesy glebotwórcze i rolę gleby jako potencjalnego spichlerza składników pokarmowych roślin. Autorzy wyeksponowali metodykę przydatną do analizy gleb w polu, a także zamieścili opis przykładowej trasy ćwiczeń terenowych.