wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Ćwiczenia z fizjologii roślin dla studentów akademii rolniczych

« wstecz

 

Ćwiczenia z fizjologii roślin dla studentów akademii rolniczych
Z.K. Blamowski, E. Borowski
wyd. III uzupełnione, 2006, cena 10,-
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów wydziałów ogrodniczych i rolniczych, a także techniki rolniczej i ochrony środowiska, w których programie znajdują się przedmioty zawierające wybrane zagadnienia z fizjologii roślin. Może stanowić duże ułatwienie dla wszystkich studentów odbywających zajęcia laboratoryjne i pozwoli im na pełne poznanie procesów fizjologicznych i zrozumienie ich wzajemnych powiązań w organizmie roślinnym.