wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Choroby zakaźne zwierząt. Cz. III. Choroby trzody chlewnej z elementami zoonoz

« wstecz

 

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. III. Choroby trzody chlewnej z elementami zoonoz
Z. Gliński, K. Kostro
wyd. I, 2004,  cena 45,-
Opracowanie obejmuje zagadnienia ogólne związane z odpornością trzody, metody profilaktyki, ustawodawstwo dotyczące rozpoznawania i zwalczania chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania oraz chorób podlegających rejestracji, zalecenia OIE i dyrektywy UE. Część szczegółowa obejmuje etiologię, występowanie, patogenezę, objawy kliniczne, rozpoznawanie i postępowanie w poszczególnych jednostkach chorobowych.