wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Choroby zakaźne zwierząt. Cz. II. Grzybice

« wstecz

 

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. II. Grzybice
pod red. Z. Glińskiego
wyd. I, 2000,  cena 23,-
Opracowanie obejmuje zagadnienia związane z etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką i terapią grzybic zwierząt domowych i zwierząt towarzyszących człowiekowi. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki zwiększające podatność na grzybice, zwłaszcza charakter i nasilenie odporności oraz profilaktykę specyficzną i niespecyficzną. Omawiając poszczególne jednostki chorobowe, podkreślono możliwość transmisji dermatofitów na człowieka.