wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Choroby zakaźne zwierząt. Cz. I. Epizootiologia ogólna

« wstecz

 

Choroby zakaźne zwierząt. Cz. I. Epizootiologia ogólna
pod red. Z. Glińskiego
wyd. II, 2002,  cena 22,-
Niniejsza książka przeznaczona jest dla studentów V i VI roku wydziałów medycyny weterynaryjnej dla dyscypliny dydaktycznej "choroby zakaźne zwierząt". Będzie też ona pomocna lek