wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Chemia organiczna

« wstecz

Chemia organiczna
J. Piotrowski, I. Jackowska 
wyd.  II, 2011, 
ss. 320, cena 26,-
Autorzy obszernie omawiają podstawy chemii organicznej oraz na przykładach przedstawiają jej związek z biochemią i biologią. Książka przygotowuje studentów do nauki biochemii, a także innych specjalistycznych przedmiotów, takich jak genetyka, mikrobiologia, histologia, fizjologia roślin i zwierząt.