wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Chemia ogólna i biochemia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń

« wstecz

 

Chemia ogólna i biochemia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń
M. Kankofer, J. Wierciński
wyd. I, 2008
cena 27,-
Zobacz więcej
Przewodnik do ćwiczeń z chemii ogólnej i biochemii zwierząt przeznaczony jest dla studentów I i II roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Zamysłem autorów było zwrócenie uwagi studentów na tę część zagadnień biochemicznych, które mają szczególne znaczenie dla lekarzy weterynarii. Każdy rozdział zawiera wprowadzenie teoretyczne, ułatwiające studentom przygotowanie się do ćwiczeń oraz aktywną i samodzielną pracę w laboratorium. Nieco szerzej omówiono te zagadnienia, w których w ostatnim czasie dokonały się istotne zmiany (enzymy, hormony, metody instrumentalne). Uwzględniono zmiany wynikające z najnowszych ustaleń Komisji Nazewnictwa Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) oraz Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej (IUBMB).