wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych

« wstecz

Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych

pod red. B . Sawickiej,  wyd. I, 2001,   cena 53,-
 
 
Podręcznik dla studentów agronomii oraz technologi i żywności i żywieni a człowieka. Zawiera m . in . charakterystykę rynku ważniejszych gatunków roślin uprawnych w Polsce i UE , elementy agrotechniki ogólnej i nasiennej, technologię uprawy niektórych roślin rolniczych pod osłonami, elementy agrotechniki roślin alternatywnych, uprawę nowych roślin pastewnych i konsumpcyjnych.